12 iunie 2024

Studenţi

1. ACTIVITĂŢI DE VOLUNTARIAT

Cine sunt beneficiarii?
    – 50 de studenţi voluntari de la Facultatea de Sociologie şi Psihologie, Secţia Psihologie, Universitatea de Vest Timişoara.

Ce presupune?
    – activităţile de sprijin la grupă a copiilor cu CES în grădiniţe de masă (Grădiniţa PP 45, Grădiniţa PP 53, Grădiniţa PP 16) prin 28 de studenţi,

    – activităţile de sprijin şi suport curricular cu elevii cu CES, pentru corectarea tulburărilor instrumentale şi sprijin în efectuarea temelor pentru acasă, serviciu oferit şcolarilor  la sediul C.R.A.E.,,Speranţa” prin 22 studenţi.

Responsabili de coordonarea activităţilor de voluntariat cu studenţii:
    – pentru activităţile de voluntariat din grădiniţe – prof. psihopedagog Crăciun Diana;

    – pentru activităţile de voluntariat cu şcolarii – înv. ed. Ciortuz Lidia.

2. PRACTICA PEDAGOGICĂ

Cine sunt beneficiarii?
    – studenţii de la specialitatea psihologie, ştiinţele educaţiei, asistenţă socială, kinetoterapie din Universitatea de Vest  Timişoara şi Universitatea Tibiscus Timişoara.

Ce presupune?

  • activităţi de mentorat realizate de specialiştii centrului: însoţirea şi ghidarea studenţilor în descoperirea specificităţii unei terapii,
  • activităţi demonstrative,
  • activităţi de observare a copiilor şi de cunoaştere a  problematicii psihopedagogice a copiilor,
  • activităţi de observare a  demersului metodologic  specific unui tip de terapie, adecvate diagnosticului şi simptomatologiei prezentate,
  • realizarea practică de către studenţi a unor activităţi terapeutice cu copiii.