22 mai 2024

Istoric

1992

  • Societatea Română „Speranţa”
  • Fundaţia de Abilitate „Speranţa”
  • Centrul de Educaţie Specială „Speranţa”

1995

  • Centrul de Educaţie Specială „Speranţa” intră sub egida Ministerului Educaţiei Naţionale

2004

  • Centrul de Resurse şi Asistenţă Educaţională „Speranţa” – prin Ordin de Ministru