21 septembrie 2018

Istoric

1992

  • Societatea Română “Speranţa”
  • Fundaţia de Abilitate “Speranţa”
  • Centrul de Educaţie Specială “Speranţa”

1995

  • Centrul de Educaţie Specială “Speranţa” intră sub egida Ministerului Educaţiei Naţionale

2004

  • Centrul de Resurse şi Asistenţă Educaţională “Speranţa” – prin Ordin de Ministru