12 iunie 2024

Vizite

An școlar 2013/2014:

În 7.04.2014,  centrul „Experimentarium” a fost gazda unui grup de copii ai Centrului de Resurse și Asistență Educațională „Speranța”. Copiii au trăit bucuria experimentării, a descoperirii aplicațiilor legilor fizicii in viața cotidiană.

 

Jandarmeria Română din Timişoara şi-a deschis porţile şi pentru 20 copiii din CRAE Speranţa, în data de 8.04.2014. Jandarmii au prezentat demonstraţii spectaculoase, echipamentul din dotare, prietenii lor devotaţi „câinii de serviciu” şi le-au împărtăşit copiilor din specificul acestei frumoase profesii, trezind în sufletul unora dorinţa de a îmbrăţişa o carieră în acest domeniu.

 

În data de 9.04.2014, Centrul de Resurse şi Asistenţă Educaţională Speranţa a organizat în parteneriat cu Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Banat o acţiune cu scop informativ-preventiv Pompieri pentru o zi. Celor 25 de copii beneficiari ai serviciilor CRAE Speranţa le-au fost prezentate material video, tehnici , echipament de protecţie pentru intervenţie în situaţie de urgenţă, modul de apelare a serviciului 112.Cu multă bucurie şi entuziasm copiii au trăit momentele în care pentru câteva clipe au devenit chiar ei pompieri. 

 

Întoarcerea la tradiţii, la atmosfera satului banăţean de altădată a fost posibilă prin vizita la Muzeul Satului , pe care 25 de copiii ai Centrului de Resurse şi Asistenţă Educaţională Speranţa au efectuat-o în 10.04.2014.  Tot aici, copiii au devenit mici artizani realizând în cadrul atelierului Casa din lemn  creaţii artistico-plastice.

 

„Cartea prietena copiilor” a oferit pentru 25 de copii aflaţi în vizită la Librăria „Cărtureşti” bucuria întâlnirii cu lumea fascinantă a poveştilor şi cărţile copilăriei.


Recunoaşterea C.R.A.E.”Speranţa” ca model de bune practici, face ca în fiecare an să se desfăşoare schimburi de experienţe, vizite desfăşurate la sediul instituţiei. În anul şcolar 2009/2010 au avut loc:

1. Vizita delegaţiei din Raionul Criuleni, Republica Moldova (6-9 octombrie 2009)

Scopul vizitei :

 • Prezentarea experienţei C.R.A.E.”Speranţa” în domeniul educaţiei incluzive.
 • Cunoaşterea formelor de integrare a elevilor cu cerinţe educaţionale speciale în învăţământul de masă  (preşcolar şi şcolar) din Timişoara.
 • Conlucrarea dintre şcoala incluzivă şi serviciile specifice.
 • Organizarea şcolii incluzive.

Componenţa delegaţiei:

 • Preşedintele  Asociaţiei Obşteşti „Femeia şi Copilul – Protecţie şi Sprijin”,
 • Secretarul Consiliului Raional Criuleni,
 • Director general Direcţia Raională Criuleni,
 • Coordonator în programul incluziune şcolară,
 • Directorul liceului teoretic satul Doroţcaia,
 • Cadru didactic de sprijin în clasa cu practici incluzive, Doroţcaia,
 • Cadru didactic de sprijin în clasa cu practici incluzive, Doroţcaia,
 • Director gimnaziu sat Măşcăuţi,
 • Educator special, liceului teoretic sat Doroţcaia,
 • Director adjunct pe instruire, gimnaziu sat Măşcăuţi,
 • Director adjunct, liceul teoretic sat Doroţcaia.

2. Vizita la sediul C.R.A.E.”Speranţa” a reprezentanţilor Asociaţiei NAGUA şi C.J.R.A.E.OLT ( 9 octombrie 2009)

Scopul vizitei:

 • cunoaştere a modului de organizare şi a specificului activităţii CRAES (programul de intervenţie timpurie, programul de educaţie incluzivă, programul educaţie specială, programul de formare, documentare, cercetare),
 • relaţiile parteneriale  cu diferiţi factori ai comunităţii,
 • replicarea modelului CRAE Speranţa în judeţul Olt.

Componenţa delegaţiei:

 • Director  Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională, judeţul Olt;
 • Preşedinte Asociaţia Nagua, judeţul Olt.

3. Vizita în C.R.A.E.”Speranţa” a unui grup de studenţi de la secţia de Asistenţă Socială, din cadrul Colegiului GRAAFSCHAP (13 octombrie 2009)

Scopul vizitei:

 • Cunoaştere a modului de organizare şi a specificului activităţii CRAES,
 • Vizitarea cabinetelor de terapii specifice din cadrul C.R.A.E.”Speranţa”.

4. Vizita la sediul C.R.A.E.”Speranţa” a reprezentanţilor Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Hunedoara şi Asociaţia Langdon Down 2000 Deva (8 decembrie 2009)

Scopul vizitei:

 • cunoaştere a modului de organizare şi a specificului activităţii CRAES (programul de intervenţie timpurie, programul de educaţie incluzivă, programul educaţie specială, programul de formare, documentare, cercetare),
 • relaţiile parteneriale  cu diferiţi factori ai comunităţii,
 • replicarea modelului CRAE Speranţa în judeţul Olt,
 • dezbateri interactive pe tema integrării şi includerii socio/comunitare a elevilor cu CES.

Componenţa delegaţiei:

 • Director – Şcoala Generala nr.12, Hunedoara;
 • Director – Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională, Hunedoara;
 • Preşedinte al Asociaţiei Langdon Down 2000, Deva;
 • Asistent social – Centrul de Resurse şi Asistenţă Educaţională, Hunedoara;
 • Profesor – Centrul de Padagogie Curativă, Hunedoara.

5. Vizita a 21 de elevi de la Liceul Teoretic”W.Shakespeare” din Timişoara organizată de C.R.A.E.”Speranţa” în  cadrul Proiectului „Împreună creştem frumos” (10 decembrie 2009).

Insituţii implicate:

 • C.R.A.E.”Speranţa” Timişoara,
 • Liceul W.Shakespeare Timişoara,
 • Palatul Copiilor Timişoara.

Scopul vizitei: Dezvoltarea şcolii pe dimensiunea accesului şi participării la educaţie a tuturor copiilor.

Obiectiv: Educarea tinerilor în spiritul respectării, acceptării şi valorizării diferenţelor individuale.

6. Vizita d-lui Frank Franke, preşedinte al organizaţiei umanitare Luftfahrt ohne Grenzen din Frankfurt şi a prof.univ.dr. Wolfgang Schramm de  la Universitatea Ludwig-Maximilians din Munchen Germania.
Cu acest prilej au fost prezentate serviciile specifice oferite de CRAE Speranţa, beneficiarii acestora şi s-au identificat  viitoare acţiuni umanitare comune la nivelul oraşului Timişoara(10.04.2010).

7. Vizita la sediul CRAE Speranţa a 15 studenţi ai Facultăţii de Chimie, Biologie, Geografie (20.05.2010).

Scopul vizitei: observarea copiilor cu S. Down şi cu alte maladii genetice pentru a completa cunoştinţele teoretice la disciplina Genetica Umană.

8. Vizita  la sediul CRAE Speranţa a preşedintelui şi membrilor Clubului Rotary Cetate din Timişoara, prilej cu care (26.05.2010):
–  s-au prezentat  beneficiarii şi serviciile specifice oferite de CRAE Speranţa;
–  vizionarea filmului cu prezentarea CRAE Speranţa;
–  identificarea nevoilor de sprijin extrabugetar privind optimizarea activităţii.

9. Vizita d-lui Olariu Mihai (PDG) Club Lions Timişoara în cadrul căreia au fost prezentate serviciile specifice oferite de CRAE Speranţa, beneficiarii acestora şi s-au identificat posibile proiecte de colaborare în viitor (10.06.2010).