19 aprilie 2024

Publicaţii

Este o publicație bianuală care se adresează cadrelor didactice din învăţământul special şi special integrat, copiilor și părinţilor acestora, specialiştilor în domeniul psihologiei şi psihopedagogiei speciale cu scopul diseminării de bune practici educaţionale. Colectivul de redacţie: Coordonator, Redactor șef: Floriana Țucra Redactori: Adreana Viorica Ștefănescu, Cristina Alexandru Tehnoredactare, Design și Coperta: Adreana Viorica Ștefănescu, Cristina Alexandru Adresa de contact: revistaacces@gmail.com ISSN 2972 – 2934 ISSN-L 2972 – 2934

 

COPILUL CU AUTISM
Dincolo de uşile închise ale sufletului
Colecţia ,,Copii cu nevoi speciale” 

 

Ghidul se adresează părinţilor, cadrelor didactice, specialiştilor în domeniu, precum şi studenţilor de la facultăţile de Psihologie, Psihopedagogie specială, Asistenţă socială.

Aspectele abordate în această carte sunt: definirea autismului, teorii explicative ale sindromului autist, caracteristici psihice, perspective terapeutice în sindromul autist, educarea copilului cu autism, sfaturi utile pentru părinţi şi cadre didactice.

DESPRE ADOLESCENŢĂ ŞI SEXUALITATE
Colecţia „Copii cu nevoi speciale”

 

Adolescenţii pun întrebări, dar deseori acestea rămân retorice. Adolescenţii au nevoie de adevărurile vieţii… cu atât mai mult cu cât maturizarea biologică, afectivă şi în special cea sexuală este tot mai precoce, iar nevoia de informare a tinerilor este tot mai mare.

Componenetele somato-fiziologice dar şi cele psihosociale abordate în această carte oferă posibilitatea adolescenţilor să-şi dezvolte o stimă de sine pozitivă, să ia decizii responsabile, să dezvolte deprinderi de relaţionare pozitivă cu partenerul, să-şi exprime propria sexualitate respectând drepturile altora.

Sexualitatea şi educaţia sexuală sunt tratate pe larg în capitolele: atracţia sexuală, relaţiile interpersonale, modalităţile de exprimare sexuală, deviaţii sexuale, sănătate şi prevenţie.

Un capitol special este dedicat nevoilor sexuale şi personale la copiii şi tinerii cu disabilităţi precum intimitatea, masturbarea, căsătoria şi coabitarea, actul sexual, contracepţia, sterilizarea, avortul, preferinţe sexuale, materiale cu caracter sexual. 

DIFICULTĂŢI DE ÎNVĂŢARE LA COPIII DE VÂRSTĂ ŞCOLARĂ
Pentru părinţi şi educatori
Colecţia „Copii cu nevoi speciale”

 

Ghidul se adresează părinţilor, educatorilor, cadrelor didactice, profesorilor de sprijin, consilierilor şcolari, studenţilor de la facultăţile de Psihologie, Psihopedagogie specială, precum şi altor persoane care interacţionează cu copiii.

Ghidul cuprinde modalităţile de abordare ale copiilor cu dificultăţi de învăţare, în scopul reducerii numărului de copii cu eşec şcolar, prin informarea cadrelor didactice şi a părinţilor privind dificultăţile de învăţare şi îmbunătăţirea modalităţilor de intervenţie în munca cu copilul. Dificultăţile de învăţare abordate, disgrafia, dislexia, discalculia, sunt urmate de o serie de studii de caz, fişe de evaluare, fişe de lucru, grile de observaţie, precum şi sfaturi practice pentru părinţi şi educatori.

DIZABILITĂŢI VIZUALE ASOCIATE – EVALUARE ŞI INTERVENŢIE
Ghid practic pentru educatorii care lucrează cu copiii cu dizabilităţi vizuale asociate
Colecţia „Copii cu nevoi speciale”

 

Acest ghid vine în întâmpinarea nevoilor educatorilor şi părinţilor, oferindu-le sugestii şi tehnici de lucru menite să înlesnească interacţiunea cu copiii cu dizabilităţi vizuale asociate.

GHID PRACTIC PENTRU PĂRINŢII COPIILOR CU SINDROM DOWN

 

Întreaga carte este un ghid practice, uşor de citit, oferind informaţii utile pentru înţelegerea nevoilor copiilor cu sindrom Down, totodată sfaturi cu privire la dezvoltarea abilităţilor de învăţare şi a celor sociale, din perspectiva acceptării depline şi integrării acestor copii ca membrii valorizaţi ai comunităţii.

GHID PRACTIC PENTRU EDUCATORII CARE LUCREAZĂ CU COPIII CU DIZABILITĂŢI MULTIPLE
Implementarea unui program educaţional într-o grupă de copii cu dizabilităţi vizuale asociate
Colecţia „Copii cu nevoi speciale”

 

Acest ghid face referire la o varietate de elemente cheie, valori esenţiale în implementarea unui curriculum şi în procesul instructiv-educativ pentru copiii cu dizabilităţi vizuale asociate.
Materialul oferă sugestii, idei despre tehnici şi metode importante de luat în considerare, atunci când se doreşte implementarea unui program educaţional, într-o clasă pentru copii cu dizabilităţi vizuale asociate, scopul final fiind acceptarea deplină a acestor copii şi integrarea lor în viaţa comunităţii.

INCURSIUNE ÎN PROBLEMATICA TULBURĂRILOR DE COMPORTAMENT LA COPII ŞI ADOLESCENŢI
Ghid pentru părinţi şi educatori
Colecţia „Copii cu nevoi speciale”

 

Cartea a apărut ca răspuns la problemele întâmpinate de cei care relaţionează cu copiii cu tulburări de comportament, din dorinţa de a oferi un suport părinţilor şi un instrument de real folos în activitatea practică a celor ce se confruntă cu astfel de probleme.
Cartea cuprinde informaţii cu privire la definirea tulburărilor de comportamnet, cauze, factori de risc, diagnosticare şi clasificare, rolul familiei în prevenirea tulburărilor de comportamnet, modalităţi şi strategii de intervenţie terapeutică şi nu în ultimul rând sfaturi practice pentru cei care au în preajmă un copil cu tulburări de comportament.

JOCUL- ÎNVĂŢARE ŞI TERAPIE
Colecţia ,,Copii cu nevoi speciale”

 

Un ghid care dărâmă mitul conform căruia jocul este doar o modalitate prin care copilul îşi consumă energia, se distrează sau pierde timpul.
În realitate, jocul dezvoltă abilităţi cognitive, motrice, relaţionale şi emoţionale, având importante virtuţi terapeutice.

Ediţie epuizată

PRIMII ANI DE VIAŢĂ
Dezvoltarea copilului 0-3 ani
Colecţia „Copii cu nevoi speciale”

 

Fiecare copil este o individualitate şi are un mod unic şi irepetabil de a se dezvolta.
Ghidul oferă informaţii utile cu privire la aspecte ale dezvoltării motorii, cognitive, de comunicare, socio-emoţionale şi a autonomiei personale la copilul mic (0-3 ani), cu atât mai mult cu cât la vârsta copilăriei mici se înregistrează transformări multiple şi spectaculoase, achiziţii care acoperă cam 60% din experienţa fundamentală de viaţă.

Revista AcCES