12 iunie 2024

Cadre didactice/specialişti

Serviciile oferite cadrelor didactice sunt orientate spre promovarea şi realizarea educaţiei/intervenţiei timpurii  şi educaţiei incluzive în grădiniţe şi în şcoli.

a. Servicii pentru cadrele didactice din grădiniţe şi şcoli

1. Consiliere /consultanţă psihopedagogică şi metodologică:

 • Problemele abordate sunt:
      – realizarea adaptării curriculare pentru copiii cu c.e.s.;
      – metodologia predării/învăţării la copiii cu diferite tipuri de c.e.s.;
      – strategii/metode de învăţare eficientă pentru toţi copiii;
      – crearea designului instrucţional pentru o clasă incluzivă;
      – managementul clasei incluzive;
      – strategii de dezvoltare a motivaţiei pentru învăţare la elevi;
      – tulburările emoţionale şi de conduită ale copiilor;
      – managementul activităţii de învăţare şi a comportamentului la copiii cu ADHD.

2. Consiliere/consultanţă managerială:

 • Se acordă managerilor de grădiniţe şi şcoli pe problematica:
      – elaborarea unor strategii de dezvoltare a grădiniţei/şcolii;
      – structurarea unei politici şcolare incluzive;
      – dezvoltarea unei culturi incluzive în grădiniţă/şcoală;
      – dezvoltarea practicilor incluzive în grădiniţă/şcoală;
      – dezvoltarea parteneriatelor cu CRAES şi alţi factori ai comunităţii pentru promovarea şi susţinerea educaţiei timpurii şi incluzive.

3. Activităţi de advocacy:

 • colaborarea cu  cadrele didactice, conducerea şcolii şi părinţi pentru susţinerea copiilor cu c.e.s. integraţi  în şcoala publică.

4. Activităţi de informare şi  formare:

 • Întâlniri de lucru, mese rotunde, dezbateri, seminarii pe diferite teme psihopedagogice, adiacente educaţiei timpurii şi educaţiei incluzive;
 • Cursuri de formare pe problematica:  educaţia incluzivă,   managementul clasei, învăţare eficientă, tulburările de comportament, violenţa  în şcoală, hiperactivitatea şi deficitul de atenţie la copii, etc.(în parteneriat cu CCD)
 • Informare/documentare prin oferta de carte de specialitate cu destinaţie pentru cadre didactice şi părinţi.

 

b. Servicii pentru specialişti (psihologi, psihopedagogi, profesori de sprijin/itineranţi, asistenţi sociali, kinetoterapeuţi):

 • Activităţi de mentorat pentru specialiştii debutanţi: psihologi, psihopedagogi, profesori de sprijin/itineranţi,  asistenţi sociali;
 • Consiliere /consultanţă metodologică pentru specialiştii care sunt înscrişi la examenele pentru grade didactice;
 • Cursuri de formare pe tematica educaţiei timpurii şi incluzive;
 • Întâlniri de lucru, seminarii, simpozioane pe problematica educaţiei timpurii şi incluzive;
 • Schimburi de experienţă între specialiştii din diferite instituţii şi din Comisiile Interne de Evaluare Continuă.
 • Cercetări psiho-pedagogice în parteneriat cu specialişti din diferite instituţii preuniversitare şi universitare.