12 iunie 2024

Proiect Luminiţa

Proiectul “Luminiţa” pentru copii cu dizabilităţi vizuale asociate

Motto-ul nostru:
“ Singuri putem face putine lucruri, dar impreună putem face atât de multe!” Helen Keller

Parteneri

 • Programul Hilton/Perkins, Perkins School for the Blind, SUA
 • Mitropolia Banatului – Arhiepiscopia Ortodoxă Timişoara
 • Consiliul Judeţean Timiş
 • Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş
 • Asociaţia Resurse Umanitare Speranţa A.R.U.S. Timişoara

Scop

Creşterea calităţii vieţii copiilor cu dizabilităţi vizuale asociate, asigurarea accesului la educaţie şi integrarea în societate ca membri activi ai acesteia.

Beneficiari
– 20 copii cu dizabilităţi vizuale asociate
– Familiile/aparţinătorii acestor copii

Istoric
– Proiectul  fost iniţiat in anul 1997 prin oferirea de servicii de recuperare la domiciliu pentru 3 copii nevăzători cu dizabilităţi  vizuale asociate

– În anul 1998  un număr de 5 copii au fost incluşi într-un program de recuperare în cadrul Proiectului „Luminiţa” la C.R.A.E. „Speranţa”, 2 zile/săptămână

– Între 2001-2004 numărul copiilor a crescut progresiv, astfel că în anul 2004 un număr de 12 copii erau incluşi în Proiectul “Luminiţa” timp de 3ore pe zi, 5 zile/săptămână

– Între 2004-2005, numărul de copii a ajuns la 18, fiind structuraţi în 3 grupe de interventie

– În prezent, 20 copii sunt incluşi în programul de educaţie şi recuperare al Proiectului „Luminiţa”: 14 copii frecventează grădiniţa, 3 copii sunt asistaţi la domiciliu (datorita problemelor medicale severe nu sunt deplasabili) iar un număr de 3 copii sunt incluşi intr-un program de educaţie şi recuperare ambulator

Obiective:

 • Derularea unui program educativ–recuperativ-compensatoriu pentru copii cu dizabilităţi vizuale asociate
 • Dezvoltarea unei metodologii specifice în procesul educaţional-recuperativ-compensatoriu
 • Asigurarea condiţiilor necesare pentru buna desfăşurare a procesului de educaţie şi recuperare
 • Dezvoltarea competenţelor profesionale a cadrelor didactice pe tipuri de intervenţie specifică
 • Oferirea de servicii de consiliere şi informare pentru familiile acestor copii
 • Integrarea copiilor cu dizabilităţi vizuale în şcoli speciale sau obişnuite

Programul educaţional-recuperativ-compensatoriu cuprinde următoarele arii curriculare şi activităţi:

Arii curiculare

 • Educaţie senzorial-motrică
 • Educaţie cognitivă
 • Limbaj şi comunicare
 • Autonomie personală şi socială
 • Cunoaşterea mediului
 • Educaţia artistică (muzică, artă)

Activităţi de grup:
– Cercul de dimineaţă
– Psihomotricitate
– Educaţie senzorială
– Cunoaşterea mediului
– Muzică
– Artă
– Club de poveşti

Activităţi individuale:
– Orientare  şi mobilitate
– Abilităţi PreBraille
– Educaţie cognitivă
– Educatie vizuală
– Motricitate fină
– Autonomie personală
– Kinetoterapie

Realizări:
– Cu sprijinul Inspectoratului Şcolar Judeţean Timiş, Arhiepiscopiei Ortodoxe a Timişoarei şi a Programului Hilton/Perkins,USA,  Departamentul de Educaţie Specială „Luminiţa” din cadrul CRAE „Speranţa” are un nou sediu (din ianuarie 2006) situat în incinta Liceului de Arte Plastice, spaţiu care răspunde cerinţelor şi nevoilor speciale pe care le au copiii cu dizabilităţi vizuale asociate.

– S-a realizat integrarea a 12 copii nevăzători la Liceul Teoretic „Iris” din Timişoara, iar unul din obiectivele noastre este integrarea unui număr cât mai mare de copii cu dizabilităţi vizuale asociate în şcolile speciale sau de masă.

– S-a realizat dezvoltarea competenţelor profesionale ale cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea în cadrul gradiniţei, prin bursele de studiu, pe o perioadă de 9 luni, la Şcoala Perkins pentru Nevăzători în cadrul Programului Internaţional de Lideri Educaţionali,  dar şi prin participarea cadrelor didactice la alte formări, seminarii/conferinţe la nivel naţional şi internaţional.

– C.R.A.E.”Speranţa”, în colaborare cu Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj Napoca, a  organizat cursul de formare „Fundamente ale educaţiei copiilor cu dizabilităţi vizuale asociate” pentru cadre didactice care lucreaza cu copii cu deficienţe vizuale.

– CRAE “Speranta”, în colaborare cu Programul Hilton/Perkins a organizat cursuri de formare pentru cadrele didactice care lucrează cu copii cu deficienţe vizuale.

– CRAE “Speranta”, în colaborare cu Universitatea Babes-Bolyai din Cluj Napoca, facilitează anual practica studenţilor la Psihopedagogie specială în cadrul Departamentului de Educaţie Specială „Luminiţa”.