12 iunie 2024

Beneficiari

  • 300 de copii cu nevoi speciale
  • familiile/aparţinătorii/susţinătorii legali ai acestor copii
  • cadrele didactice din învăţământul preşcolar şi şcolar de masă care lucrează cu copii cu nevoi speciale
  • specialişti: psihologi, psihopedagogi, cadre didactice de sprijin etc.
  • studenţii de la facultăţiile de profil (Psihologie, Psihopedagogie, Specială şi Asistenţă socială)