12 iunie 2024

Identitate

Centrul de resurse şi asitenţă educaţională este o unitate de învăţământ cu personalitate juridică, din reţeaua şcolară, aflată sub coordonarea ME.

Reprezintă cadrul de acţiune care asigură accesul la educaţie tuturor copiilor, inclusiv celor cu c.e.s., precum şi la servicii de specialitate care au ca scop şi finalitate recuperarea, compensarea, reabilitarea diferitelor categorii de copii/elevi/tineri cu deficienţe şi integrarea  în/prin comunitate, astfel încât să se evite stigmatizarea, excluderea sau marginalizarea lor.

Activităţile specifice procesului de învăţământ se află sub îndrumarea şi coordonarea inspectoratului şcolar judeţean, iar documentele emise sunt echivalente celor emise de orice unitate şcolară din ţară.

Centrul de resurse şi asistenţă educaţională colaborează cu insituţii de învăţământ, cu instituţii conexe ale învăţământului preuniversitar, cu direcţiile judeţene de asistenţă socială, cu autorităţile locale, cu agenţi economici, cu organizaţii neguvernamentale, cu reprezentanţi ai comunităţii locale, cu persoane fizice din ţară şi străinătate care au preocupări în domeniul educaţiei.