12 iunie 2024

Incluziune şcolară

SCOP
Oferirea de servicii de intervenţie, sprijin, recuperare/reabilitare/compensare pentru copii cu cerinţe educaţionale speciale din şcolile de masă, cu vârste cuprinse între 6/7 şi 18 ani, în vederea integrării şcolare şi sociale a acestora.

BENEFICIARI
Pe an şcolar, DIŞ oferă servicii pentru aproximativ 140 de copii cu cerinţe educaţionale speciale.
Beneficiarii sunt copii cu vârsta cuprinsă între 6/7 şi 18 ani care frecventează şcoli de masă.

OBIECTIVE

  • Oferirea de servicii specializate stimulativ–compensator–recuperatorii
  • Sprijinirea integrării sociale şi şcolare a copiilor cu cerinţe educative speciale
  • Dezvoltarea şi perfecţionarea echipei multidisciplinare
  • Oferirea de servicii de sprijin şi suport familiilor acestor copii (informare, formare şi consiliere)
  • Asigurarea informării, consilierii şi consultanţei cadrelor didactice din unităţile de învăţământ cu care colaborăm
  • Coordonarea şi supervizarea studenţilor voluntari de la facultăţile de profil care asigură sprijin copiilor cu nevoi speciale din şcolile de masă

ECHIPA MULTIDISCIPLINARĂ este formată din:
    – un medic de psihiatrie pediatrică
    – un asistent social
    – un asistent medical
    – şase profesori psihopedagogi
    – doi profesori itineranţi
    – doi kinetoterapeuţi
    – un profesor-educator
    – un învăţător-educator

Bărbulescu Luminiţa, asistent social – Asistenţă socială
Budimir Daniela, profesor psihopedagog – Terapia tulburărilor instrumentale
Bodea Laura, profesor itinerant – Terapia tulburărilor instrumentale
Ciortuz Lidia, profesor psihopedagog – Logopedie, Terapii specifice pentru copii cu comportament dificil
Cluci Ornela Olivia, kinetoterapeut – Kinetoterapie, Psihomotricitate
Cosma Lavinia, învăţător-educator – Terapia tulburărilor instrumentale
Crăciun Diana, profesor psihopedagog – Terapii specifice de educaţie raţional-emotiv-comportamentală
Dumitru Ileana, profesor psihopedagog – Coordonator Departament Incluziune Şcolară, Logopedie, Terapii specifice pentru copii cu comportament dificil
Jurma Anda Maria, medic primar – Psihiatrie pediatrică
Lupulescu Ramona, profesor itinerant – Terapia tulburărilor instrumentale
Mărgărintoni Iohana, asistent medical – Electroterapie
Orbulov Lucia, profesor psihopedagog – Consiliere psihoeducaţională – individual şi de grup
Pârjol Marius, kinetoterapeut – Ergoterapie, Kinetoterapie
Stana Gloria Lucia, profesor-educator – Terapii specifice prin mediere artistică, Terapii specifice de educaţie raţional-emotiv-comportamentală
Vaida Tanţa Floarea, profesor psihopedagog – Evaluare psihologică

SERVICII OFERITE COPIILOR
Evaluare medicală – psihiatrie pediatrică
Evaluare psihologică
Logopedie
Ergoterapie
Kinetoterapie
Electroterapie
Psihomotricitate
Terapia tulburărilor instrumentale
Consiliere psihoeducaţională – individual şi de grup
Terapii specifice de educaţie raţional-emotiv-comportamentală
Terapii specifice pentru copii cu comportament dificil
Terapii specifice prin mediere artistică

SERVICII OFERITE PĂRINŢILOR / SUSŢINĂTORILOR LEGALI
Asistenţă socială
Asistenţă/Abilitare în intervenţie
Consiliere de cuplu/Terapie familială
Consiliere psihoeducaţională
Şcoala Părinţilor

SERVICII PENTRU CADRE DIDACTICE, SPECIALIŞTI, STUDENŢI DE LA FACULTĂŢILE DE PROFIL, INSTITUŢII ŞI ORGANIZAŢII
Informare/Documentare
Formare/Perfecţionare
Consiliere/Consultanţă
Coordonare/Supervizare
Proiecte/Parteneriate