21 septembrie 2018

Educaţie specială

DEPARTAMENTUL DE  EDUCAŢIE SPECIALĂ “LUMINIŢA”

SCOP: Creşterea calităţii vieţii copiilor cu deficienţe vizuale asociate

OBIECTIVE:

  • Derularea, dezvoltarea şi îmbunătăţirea programului educaţional zilnic pentru copiii cu deficienţe vizuale asociate
  • Adaptarea materialelor didactice  şi a curriculumului la nevoile pe care le prezintă aceşti copii
  • Oferirea de servicii de evaluare psihologică şi medicală, recuperare, intervenţie şi consiliere parentală
  • Implementarea unei metodologii specifice în procesul instructiv educativ

BENEFICIARI:

  • Pe an şcolar, DES oferă servicii pentru aproximativ 20 de copii cu deficienţe vizuale asociate şi familiile lor

ECHIPA MULTIDISCIPLINARĂ este formată din:
    - un medic pedopsihiatru
    - un asistent social
    - un asistent medical
    - şase profesori-psihopedagogi
    - doi kinetoterapeuţi

SERVICII OFERITE COPIILOR
    - Evaluare medicală – psihiatrie pediatrică
    - Evaluare psihologică
    - Kinetoterapie

  Activităţi de grup:
    - Cercul de dimineaţă
    - Educaţie senzorială
    - Cunoaşterea mediului
    - Muzică
    - Artă
    - Club de poveşti

  Activităţi individuale:
    - Orientare  şi mobilitate
    - Abilităţi PreBraille
    - Educaţie cognitivă
    - Educaţie vizuală
    - Motricitate fină
    - Autonomie personală

SERVICII OFERITE PĂRINŢILOR
    - Asistenţă socială
    - Consiliere parentală
    - Consiliere de cuplu/Terapie familială
    - Consiliere psihoeducaţională
    - Şcoala Părinţilor