12 iunie 2024

Părinţi

SERVICII OFERITE PĂRINŢILOR / SUSŢINĂTORILOR LEGALI

“Profesiunea de părinte” presupune roluri şi competenţe aparte, speciale, pentru care nu ne învaţă nimeni.

I. CONSILIEREA PARENTALĂ

OBIECTIVE

 • Informarea părintelui despre particularităţile copilului şi despre serviciile existente în sprijinul copilului cu disabilităţi.
 • Sprijinirea adaptării familiei la problematica disabilităţii copilului în traversarea celor 5 etape legate de aflarea diagnosticului: şoc, refuz, disperare, detaşare, acceptare-adaptare.
 • Îmbunătăţirea relaţiei părinte-copil şi a dificultăţilor de înţelegere şi comunicare
 • Abordarea împreună cu părintele a problemelor de comportament apărute la copil
 • Schimbarea mentalităţilor şi atitudinilor faţa de copiii cu disabilităţi
 • Consilierea părinţilor privitor la includerea copilului în şcoală/grădiniţă
 • Orientare/reorientare şcolară şi profesională

II. TERAPIA FAMILIALĂ
Noţiunea de bază în jurul căreia se constituie terapia familială e cea de sistem, familia fiind un sistem  social, cu anumite proprietăţi, cu reguli proprii, cu roluri specifice fiecărui membru al familiei, cu limite şi graniţe, ierarhii, în care membrii componenţi se influenţează unii pe alţii.

Acţiunile şi comportamente unui membru al familiei au consecinţe pentru toţi ceilalţi membri, astfel încât o schimbare în oricare parte a sistemului familial va afecta toate celelalte părţi. Toate familiile trec prin perioade critice de tranziţie care pot crea un stres în viaţa de familie:
    – naşterea unui copil;
    – intrarea în şcoală;
    – plecarea copiilor de acasă;
    – copilul devine adult.

Pentru familiile copilului cu disabilităţi, stresul creat de aceste tranziţii poate fi extrem de acut.

Gândirea sistemică susţine legătura strânsă între modul de interacţiune, comunicarea familială şi comportamentul membrilor familiei.

OBIECTIVELE TERAPIEI FAMILIALE

 • Facilitarea comunicării în familie
 • Restabilirea graniţelor, rolurilor şi a ierarhiilor
 • Reglarea proceselor emoţionale
 • Îmbunătăţirea relaţie de cuplu

III. CLUBUL PĂRINŢILOR este un serviciu adresat părinţilor copiilor cu cerinţe educaţionale
speciale /  susţinătorilor legali ai acestora, care se desfăşoară sub forma unor întâlniri cu durata de aproximativ 2 ore, organizate şi coordonate de specialişti ai C.R.A.E. ”Speranţa”.

ISTORIC
Clubul a fost înfiinţat în urmă cu 12 ani, devenind în acest interval o adevărată tradiţie a Centrului de    Resurse şi Asistenţă Educaţională ”Speranţa”.

SCOP
Oferirea oportunităţilor de informare, formare de abilităţi şi dezvoltare personală pentru părinţii copiilor cu cerinţe educaţionale speciale / susţinătorii legali ai acestora, într-un cadru motivant şi reconfortant,  propice socializării şi schimbului de experienţă a acestora.

BENEFICIARI
– direcţi:
Părinţii copiilor aflaţi în evidenţa C.R.A.E. ”Speranţa” / susţinătorii legali ai acestora.

– indirecţi:
Copiii cu cerinţe educaţionale speciale care frecventează C.R.A.E. ”Speranţa” şi familiile acestora.

CADRU DE DESFĂŞURARE
Centrul de Resurse şi Asistenţă Educaţională ”Speranţa”

DATA DESFĂŞURĂRII
În ultima zi de vineri a fiecărei luni, la ora 17, pe parcursul întregului an şcolar, excluzând vacanţele.

SERVICII SUPLIMENTARE
Antrenarea copiilor (cu vârste mai mari de 3 ani) în activităţi recreative şi de joc sub supravegherea terapeuţilor din C.R.A.E. „Speranţa”, într-o mediu adecvat, cu posibilitatea de socializare cu alţi copii, pe toată durata desfăşurării Clubului.