19 aprilie 2024

Educaţie specială

DEPARTAMENTUL DE  EDUCAŢIE SPECIALĂ “LUMINIŢA”

SCOP: Creşterea calităţii vieţii copiilor cu deficienţe vizuale asociate

OBIECTIVE:

  • Derularea, dezvoltarea şi îmbunătăţirea programului educaţional zilnic pentru copiii cu deficienţe vizuale asociate
  • Adaptarea materialelor didactice  şi a curriculumului la nevoile pe care le prezintă aceşti copii
  • Oferirea de servicii de evaluare psihologică şi medicală, recuperare, intervenţie şi consiliere parentală
  • Implementarea unei metodologii specifice în procesul instructiv educativ

BENEFICIARI:

  • Pe an şcolar, DES oferă servicii pentru aproximativ 20 de copii cu deficienţe vizuale asociate şi familiile lor

ECHIPA MULTIDISCIPLINARĂ este formată din:
    – un medic pedopsihiatru
    – un asistent social
    – un asistent medical
    – şase profesori-psihopedagogi
    – doi kinetoterapeuţi

SERVICII OFERITE COPIILOR
    – Evaluare medicală – psihiatrie pediatrică
    – Evaluare psihologică
    – Kinetoterapie

  Activităţi de grup:
    – Cercul de dimineaţă
    – Educaţie senzorială
    – Cunoaşterea mediului
    – Muzică
    – Artă
    – Club de poveşti

  Activităţi individuale:
    – Orientare  şi mobilitate
    – Abilităţi PreBraille
    – Educaţie cognitivă
    – Educaţie vizuală
    – Motricitate fină
    – Autonomie personală

SERVICII OFERITE PĂRINŢILOR
    – Asistenţă socială
    – Consiliere parentală
    – Consiliere de cuplu/Terapie familială
    – Consiliere psihoeducaţională
    – Şcoala Părinţilor