19 aprilie 2024

Copii, adolescenţi

I. Evaluări iniţiale şi periodice:

 • Evaluare medicală – psihiatrie  pediatrică (examinarea stării de sănătate mintală a copilului şi prescrierea medicaţiei în caz de necesitate)
 • Evaluare psihologică (evaluarea dezvoltării cognitive, psihomotorii, adaptativ- comportamentale, comunicative, socio-emoţionale, determinarea nivelului intelectual)
 • Asistenţă socială (evaluarea d.p.d.v. social a familiei, întocmirea dosarului copilului pentru luarea în evidenţă, asistenţă în procesul de obţinere a certificatelor de grad/expertiză şi orientare şcolară)

II. Terapii individuale (se organizează în şedinţe de 25 minute; copilul participă individual):

 • Terapii specifice prin mediere artistică (îmbunătăţirea abilităţilor manuale şi echilibrarea nevoilor afective prin desen, modelaj, colaj)
 • Ergoterapie (dezvoltarea abilităţilor manuale, învăţarea culorilor, formelor, mărimilor, îmbunătăţirea orientării în timp şi spaţiu, dezvoltarea autonomiei personale)
 • Kinetoterapie (recuperarea deficitului motor)
 • Logopedie (stimularea comunicării şi corectarea tulburărilor de limbaj)
 • Terapii specifice prin joc – individual (îmbunătăţirea stărilor emoţionale, a comunicării şi relaţionării prin intermediul jocului)
 • Prevenirea tulburărilor instrumentale (formarea şi dezvoltarea abilităţilor intelectual-cognitive, motrice, afective, motivaţionale, necesare pentru însuşirea scris-cititului şi calculului)
 • Terapia tulburărilor instrumentale (formarea şi dezvoltarea abilităţilor intelectual-cognitive, motrice, afective, motivaţionale, necesare pentru însuşirea scris-cititului şi calculului)
 • Electroterapie (utilizarea aparaturii electrice în terapia deficitului motor)
 • Consiliere psihoeducaţională – individual (îmbunătăţirea imaginii de sine, a relaţiilor interpersonale, controlul stresului, modalităţi de rezolvare a problemelor de viaţă)

III. Terapii de grup (se organizează în şedinţe de 45 minute; participă doi sau mai mulţi copii):

 • Terapii specifice prin joc – în grup (îmbunătăţirea relaţionării şi comunicării în grup prin joc)
 • Terapii specifice de educaţie raţional-emotiv-comportamentală (îmbunătăţirea comunicării, relaţionării şi creativităţii cu ajutorul poveştilor şi activităţilor artistice)
 • Terapii specifice pentru copii cu comportament dificil (îmbunătăţirea atenţiei şi autocontrolului prin activităţi de grup)
 • Psihomotricitate (formarea şi dezvoltarea conduitelor motrice de bază, a posturilor corporale corecte, a schemei corporale şi  a orientării în spaţiu şi timp,  prin activităţi de grup)
 • Consiliere psihoeducaţională – de grup (dezvoltarea imaginii de sine şi învăţarea unor modalităţi de relaţionare pozitivă cu ceilalţi)