23 ianuarie 2022

Formare-documtare-cercetare

1. SCOP
    – Provocarea unor schimbări de mentalitate şi de practici în activitatea profesională fundamentate pe o cultură a învăţării pe tot parcursul vieţii.

2. OBIECTIVE
    – Formarea,dezvoltarea şi specializarea competenţelor profesionale ale cadrelor didactice din C.R.A.E. ,,Speranţa” pe diferite domenii;
    – Diversificarea modalităţilor de realizare a formării continue, cu accentul pe participare, interactivitate şi utilizarea noilor tehnologii ale informaţiei şi comunicării;
    – Promovarea valorilor incluziunii în mediul educaţional şi social prin activităţi de informare şi documentare
    – Dezvoltarea serviciilor de consiliere şi consultanţă profesională şi personală pentru promovarea educaţiei incluzive în gradiniţe şi şcoli
    – Promovarea inovaţiei pedagogice prin realizarea unui centru metodologic şi de cercetare psihopedagogică în domeniul educaţiei timpurii si  incluzive
    – Promovarea unei societăţi incluzive prin formarea şi dezvoltarea parteneriatelor educaţionale şi sociale

3. ECHIPA
    – 10 profesori psihopedagogi
    – 1  asistent social
    – 1  medic primar psihiatrie pediatrică

Stana Mihaiela Karla- profesor psihopedagog- coordonator departament
Crăciun Diana- profesor psihopedagog
Dumitru Ileana- profesor psihopedagog
Vaida Tanţa- profesor psihopedagog
Orbulov Lucia- profesor psihopedagog
Pălici Beatrice- profesor psihopedagog
Szabados Csilla- profesor psihopedagog
Filimon Andrea- profesor psihopedagog
Ichim Adriana- profesor psihopedagog
Rus Alina- profesor psihopedagog
Jurma Anda- medic primar – psihiatrie pediatrică
Bărbulescu Luminiţa- asistent social

4. SERVICII
    – Formare- perfecţionare
    – Informare- documentare
    – Consiliere-consultanţă
    – Cercetare, proiecte şi parteneriate

5. BENEFICIARI
    – Personalul de specialitate din C.R.A.E. ,, Speranţa”
    – Părinţi sau aparţinători ai copiilor
    – Directori ai unităţilor de învăţământ preşcolar şi şcolar
    – Specialişti: psihologi, psihopedagogi, logopezi, cadre didactice de sprijin
    – Învăţători, educatoare, profesori
    – Instituţii şi organizaţii ale comunităţii