21 septembrie 2018

Formare-documtare-cercetare

1. SCOP
    - Provocarea unor schimbări de mentalitate şi de practici în activitatea profesională fundamentate pe o cultură a învăţării pe tot parcursul vieţii.

2. OBIECTIVE
    - Formarea,dezvoltarea şi specializarea competenţelor profesionale ale cadrelor didactice din C.R.A.E. ,,Speranţa” pe diferite domenii;
    - Diversificarea modalităţilor de realizare a formării continue, cu accentul pe participare, interactivitate şi utilizarea noilor tehnologii ale informaţiei şi comunicării;
    - Promovarea valorilor incluziunii în mediul educaţional şi social prin activităţi de informare şi documentare
    - Dezvoltarea serviciilor de consiliere şi consultanţă profesională şi personală pentru promovarea educaţiei incluzive în gradiniţe şi şcoli
    - Promovarea inovaţiei pedagogice prin realizarea unui centru metodologic şi de cercetare psihopedagogică în domeniul educaţiei timpurii si  incluzive
    - Promovarea unei societăţi incluzive prin formarea şi dezvoltarea parteneriatelor educaţionale şi sociale

3. ECHIPA
    - 10 profesori psihopedagogi
    - 1  asistent social
    - 1  medic primar psihiatrie pediatrică

Stana Mihaiela Karla- profesor psihopedagog- coordonator departament
Crăciun Diana- profesor psihopedagog
Dumitru Ileana- profesor psihopedagog
Vaida Tanţa- profesor psihopedagog
Orbulov Lucia- profesor psihopedagog
Pălici Beatrice- profesor psihopedagog
Szabados Csilla- profesor psihopedagog
Filimon Andrea- profesor psihopedagog
Ichim Adriana- profesor psihopedagog
Rus Alina- profesor psihopedagog
Jurma Anda- medic primar – psihiatrie pediatrică
Bărbulescu Luminiţa- asistent social

4. SERVICII
    - Formare- perfecţionare
    - Informare- documentare
    - Consiliere-consultanţă
    - Cercetare, proiecte şi parteneriate

5. BENEFICIARI
    - Personalul de specialitate din C.R.A.E. ,, Speranţa”
    - Părinţi sau aparţinători ai copiilor
    - Directori ai unităţilor de învăţământ preşcolar şi şcolar
    - Specialişti: psihologi, psihopedagogi, logopezi, cadre didactice de sprijin
    - Învăţători, educatoare, profesori
    - Instituţii şi organizaţii ale comunităţii