14 august 2020

Plan managerial, Plan operațional, ROF și Hotărâri CA

 

PLAN UNIC MANAGERIAL

ANUL ŞCOLAR 2010 – 2011

Viziune: Speranţa Şanselor Egale

Misiunea Centrului de Resurse şi Asistenţă Educaţională “Speranţa”:
Creşterea calităţii vieţii copiilor cu nevoi speciale şi a familiilor acestora, prin integrarea în societate şi în comunităţile şcolare obişnuite.

Obiective:

  • STRUCTURAREA ŞI ORGANIZAREA INSTITUŢIEI CA CENTRU DE RESURSE ŞI ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ ÎN VIZIUNEA STRATEGIILOR EDUCAŢIONALE ALE M.Ed.C.I. ŞI A DOCUMENTELOR INTERNAŢIONALE
  • DIVERSIFICAREA ŞI OPTIMIZAREA SERVICIILOR STIMULATIV-RECUPERATIV-COMPENSATORII PENTRU COPII CU CERINŢE EDUCAŢIONALE SPECIALE ( CES)
  • PROVOCAREA UNOR SCHIMBĂRI DE MENTALITATE ŞI DE PRACTICI LA CLASĂ, FUNDAMENTATE PE O CULTURĂ A INCLUZIUNII EDUCAŢIONALE ŞI SOCIALE
  • DEZVOLTAREA BAZEI MATERIALE PRIN EXTINDEREA ŞI REORGANIZAREA SPAŢIULUI CENTRULUI
  • FORMAREA, DEZVOLTAREA ŞI SPECIALIZAREA COMPETENŢELOR PROFESIONALE ŞI PERSONALE ALE PERSONALULUI DIN INSTITUŢIE
  • PROMOVAREA UNEI SOCIETĂŢI INCLUZIVE PRIN FORMAREA ŞI DEZVOLTAREA PARTENERIATELOR EDUCAŢIONALE ŞI SOCIALE
  • ASIGURAREA CALITĂŢII ÎNTREGII ACTIVITĂŢI A INSTITUŢIEI

 

Întregul plan managerial poate fi descărcat de aici